OÜ Autopant Blog
auto alles ja raha käes!
EST    RUS

Eesti laenuturul tegutseb juba kolmandat aastat edukalt firma utopant, mis pakub uut liiki laenu: kui panete tagatiseks auto või muu  mootorsõiduki, saate teile vajaliku summa ning kasutate oma autot edasi.

Küsimustele vastab firma Autopant omanik Sergei Ankipovitš.

Mida arvate meie riigi praegusest majandusolukorrast?

Eestis jätkub teist aastat raske majanduskriis. See algas pärast mitmeaastast tõusuperioodi, mis oli tingitud Skandinaavia odava raha sissevoolust ja mida kasutati arutult tarbimiseks.

Suu osa elanikkonnast soetas laenuga kortereid, maju ja autosid, kuid kõik need tuleb õigel ajal kinni maksta. Sealjuures on meie riigis juba ligikaudu 130 000 töötut, kes ei ole suutelised mitte ainult laenusid tagasi maksma, vaid katma ka jooksvaid kulutusi. Riik

aga kinnitab meile, et kui tuleb euro, siis hakkab piltlikult öeldes sadama taevamannat, töötud saavad tööd, pimedad aga nägijateks…Ent enamik meie inimesi ei usu eriti neid magusaid lubadusi, kartes põhjendatult järjekordset hinnatõusu, mis on järgnenud euro kasutuselevõtule teistes Euroopa riikides. Need kartused on ka õigustatud. Ärivaldkonnas võib täheldada jätkuvat tendentsi hindade kiirele tõstmisele enne uue rahaühiku sisseseadmist, et hiljem oleks võimalik raporteerida lubaduste täitmisest – hindade tõstmata jätmisest.

Totaalne hinnatõus alandab reaalselt Eesti inimeste elatustaset ning vähendab tarbimist, mis on kapitalistliku majanduse alus. See aga on meie tegelikkus ning me teame kõik, et uus saab kasvada alles pärast seda, kui vana on surnud. See on loodusseadus, mis toimib ka inimsuhetes ja ärivaldkonnas.

Ka raskes olukorras ei pea rahvas käsi rüppe laskma ja otsima, kes on süüdi. Tuleb ellu jääda, otsides võimalusi raskete aegade üleelamiseks. Igas olukorras on olemas väljapääs! Nii et otsigem seda!

Firmal Autopant on juba 50 000 klienti, kes on leidnud oma väljapääsu, kasutades auto tagatisel võetud laenu.

Mida kujutab endast auto tagatisel võetud laen?

Auto tagatisel võetud laen on selline, mis on tagatud Teie auto või muu transpordivahendiga, millel on sisepõlemismootor – skuutri, mootorratta, ATV, veoautoga jne. Mõne tunni jooksul pärast laenuavalduse esitamist saab klient kätte soovitud summa ning sealjuures jääb auto edasi tema käsutusse. Ta ei pea seda panema tasulisse parklasse või andma üle meie firmale! Laenusummad jäävad vahemikku 5,000 – 1,500,000 krooni.

Me vaatame iga avalduse individuaalselt läbi ning pakume tingimusi, mis sobivad just sellele kindlale kliendile.

Kui te olete otsustanud võtta laenu auto tagatisel, siis teatage meile telefonil 13388, millise auto te soovite tagatiseks anda, kui pikaks tähtajaks ja millise rahasumma eest.

Me hindame teie auto ära ning koostame vajalikud dokumendid. Te saate tunni jooksul soovitud summa kätte ning jätkate samas oma auto kasutamist. Firma Autopant missioon on tagada vaba laen igale autoharrastajale või transpordivahendi omanikule, kellel on

ühel või teisel põhjusel olnud kiiresti raha tarvis.

Autopant on finantseerimisfirma, aga mitte pank. Me ei ole seotud mitmesuguste piirangutega, mis tihtipeale sunnivad suurt osa pankadest keelduma oma klientidele laenu andmast. Finantseerimisvorm, millest juhindub Autopant, aitab autoomanikel oma

rahaprobleemid korda ajada või viia ellu suuri tulevikuplaane.

Enamikul juhul on meil võimalus anda autoomanikele laenu, sest me oleme kindlustatud auto maksumuse, aga mitte oma klientide krediidiajalooga.

Miks te arvate, et kui inimesel on raha vaja, siis on laen auto tagatisel õige valik?

Teatavasti on olemas mitut liiki krediidiasutusi, kes võimaldavad laenu saada: pangad, SMS-laenufirmad, pandimajad jne. Kui pank on keeldunud inimesele laenu andmast, mis käesoleval ajal enamasti juhtubki, siis hakkab ta valima teiste laenuasutuste vahel. SMSlaenud

on kõige riskantsem laenuliik koos oma minimaalsete laenusummade ja tohutute intressidega, mis ulatuvad kuni 50 protsendini kuus.

Pandimajast võib saada väärtusliku asja tagatisel vaid väikese summa. On olemas ka krediidiasutused, kes annavad laene kinnisvara – maa, majade, korterite – tagatisel. See on üks kõige riskantsem laenuliik, sest siis, kui tekib probleeme laenu tagasimaksmisel,

kaotab inimene katuse pea kohalt. Järelikult jääb üle vaid auto tagatisel antav laen, mille intressid on minimaalsed – 1 – 4 % – ning laenusumma kuni 1,5 miljonit krooni. Peamine aga on see, et kliendi risk on minimaalne.

Kui laenu tagasimaksmisega tekib probleeme on inimesel alati võimalus oma auto maha müüa, kustutada võla ning pärast seda jääb talle veel raha üle odavama auto ostmiseks.

Siit tulenevalt pakub Autopant Eesti laenuturul kõige kaitstumat ja kõige väiksema riskiga laenu.

Mille poolest erineb teie firma autopandimajast?

Meie teenuste peamine erijoon on see, et laenu saamisel jääb tagatiseks pandud auto kliendi käsutusse. Eestis on juba mitu aastat tegutsenud firmasid, kes pakuvad rahalist laenu auto tagatisel, kuid sealjuures jääb auto laenuandja parklasse või tavalisele tasulisele parkimisplatsile. Tegelikult jääb laenu saanud inimene oma autost ilma nii kauaks, kuni ta ei ole seda tagasi maksnud. Tihtipeale on see üpris pikk periood, vahel kuni kaks aastast. Selle aja vältel kaotab auto oma sõiduomadusi ja vananeb. Autopant pakub märksa kliendisõbralikku lähenemisviisi. Olles saanud Autopandilt laenu, on teil võimalik jätkata oma toimetusi võimalikult mugavalt – jätkata sõitmist oma autoga. Te ei kaota milleski – raha jääb teile alles ja auto samuti.

Mis on teie eelis, võrreldes väikelaenu, kiirlaenu või SMS-laenuga?

Eelis on silmaga näha. SMS-laenu puhul on laenusumma väike – kuni 10 000 krooni, intress aga ulatub vahel 50 protsendini kuus. Umbes samasugune olukord on pandimajades ja muudes väikestes krediidiasutustes.

Erinevalt neist on Autopandi intress üks kuni neli portsenti, laenusumma aga võib ulatuda kuni pooleteise miljoni kroonini. Seega lahendab inimene, kes pöördub väikeste krediidiasutuste poole, ainult oma jooksvaid lühiajalisi rahaprobleeme. Tulles aga meie juurde, võib ta ellu viia suuri tulevikuplaane: saada vajaliku summa omaenda äri alustamiseks, laste õpingute eest tasumiseks, perekonnapuhkuse planeerimiseks ja veel paljukski muuks. Kas näete siin erinevust?

Kas inimene saab pärast laenu võtmist ka edaspidi oma autot kasutada?

Jah, saab küll. Selles seisnebki meie peamine eelis teiste krediidiasutuste ees. Pärast kõigi vajalike dokumentide vormistamist jääb auto kliendi käsutusse.

Praegu on väga palju autosid ostetud liisinguga. Kas on võimalik autot laenu tagatiseks panna, kui liisinguperiood ei ole veel lõppenud? On küll, kui liising on makstud vähemalt 70 % auto maksumustest.

Mitu protsenti sõiduki turumaksumusest on võimalik laenu saada?

Viimasel ajal on meie firma poliitika olnud selline, et on võimalik saada laenu kuni 90 protsenti turumaksumusest 1 – 48 kuuks.

Kui kiiresti pärast lepingu allakirjutamist raha üle kantakse?

Firma Autopant töötab kõigi Eestis aktsepteeritud pankadega, järelikult on raha kliendi arvel juba 15 minuti möödudes pärast lepingu allakirjutamist.

Kus ja kuidas te kontrollite kliendi krediidiajalugu?

Firma Autopant pakub auto tagatisel laenu kliendile kõige soodsamatel tingimustel. Seepärast ei ole meile tähtis, kas tal on halb krediidiajalugu või on ta pankrotti läinud. Laenu garant on tema transpordivahend, mitte krediidiajalugu.

Mis juhtub tagatiseks pandud autoga, kui ma teen avarii või kui see üldse varastatakse?

Sellisel juhul astuvad mäng kindlustusfirmad, kellega Autopant koostööd teeb.

Kas on võimalik saada maksepuhkust, kui parajasti ei ole võimalik võlga tasuda?

Autopant on üks väheseid firmasid Eestis, kellelt on võimalik saada laenu pikendust või maksepuhkust töökaotuse, vallandamise, haiguse või muude kliendil tekkinud force majeure´iga seotud olukordade puhul. See võimalus tuleneb asjaolust, et firma kasutab oma

tegevuses omakapitali, aga mitte kallist laenuraha nagu enamik Eesti krediidifirmasid, kes on ise sunnitud maksma iga kuu pangale suuri intresse. Seepärast on nende käed seotud ning neil ei ole võimalik anda klientidele võlapikendust või maksepuhkust. Viimasel ajal

on kriisi ja tööpuuduse kasvu tõttu niisuguste klientide arv kasvanud ning meie firma püüab aidata neil oma rahaprobleeme lahendada, andes võlapikendust ning leides tekkinud olukorras iga kliendi puhul individuaalseid lahendusi.

Mida peab tegema inimene, kes on otsustanud kasutada Autopandi teenuseid?

Kõigepealt peab ta endale lõplikult selgeks tegema, et ta ei ole suuteline lahendama tekkinud finantsolukorda iseseisvalt ning on sunnitud pöörduma krediidiasutuse poole. Seejärel otsustage, millist rahasummat ja milliseks tähtajaks vajate ning kui palju olete suuteline

kuu vältel tagasi maksma. Kogu see info aitab teil kiiremini dokumente vormistada. Siis tuleb helistada telefonile 13388 või tulla kohale aadressil Tallinn, Mäepealse 19 (Tallinna ARK hoone). Seejärel jääb üle ainult leping sõlmida ja vajalik rahasumma kätte saada. Kõik avaldused vaadatakse läbi individuaalselt ning laenutingimused olenevad tagatiseks pandavast autost või muust transpordivahendist.

Millised dokumendid peab klient laenu saamiseks esitama?

Omaniku passi või ID-kaardi ning tagatiseks pandava transpordivahendi tehnilise passi.

Laenu saamiseks peab kliendil olema Eesti kodakondsus või alaline elamisluba.

Mis muutub teie praeguste klientide jaoks pärast seda, kui 2011. aasta 1. jaanuarist võetakse kasutusele euro?

Viimased kaks aastat on Autopandi kogu dokumentatsiooni ja graafikuid peetud paralleelset ka euroarvestuses. Tänu sellele ei tule meie klientidele mingeid üllatusi, sest praktiliselt ei muutu midagi.

Kõik arveldused sooritatakse alates 2011. aasta 1. jaanuarist eurodes, Eesti Panga poolt kehtestatud kursi alusel.

Kuidas mõjutab euro käibeletulek teie firmas intresse?

Autopandi aktsionärid otsustasid oma korralisel koosolekul, et pärast euro kasutuselevõttu intressimäärasid ei tõsteta. Meil on praegu juba üle 50 000 kliendi ning intressimäärade tõstmine oleks ebaõiglane ja ebakorrektne nii nende kui ka kõigi meie firma uute klientide suhtes. Muidugi kasvavad meie firma kulud eurole üleminekul oluliselt, k uid me ei kavatse neid laduda oma klientide õlgadele. Meie firma garanteerib, et teenuste hinnad jäävad samale tasemele nagu krooni ajal.

Millised on teie prognoosid seoses sellega, kuidas muutub laenu võtnud inimeste käitumine?

Prognooside tegemine on tänamatu asi. Isegi meie juhtivad majandusteadlased ja eksperdid ei suuda meie keerulisel ajal täpseid prognoose esitada.

Meie firma jaoks aga on prognoos selline: me oleme võtnud kursi ausatele kliendisuhetele. Selles, et äritegevuses tekib probleeme rohkem, ei ole kahtlust. Inimeste peadesse jääb kroon veel kauaks püsima. Ei ole just lihtne psühholoogiliselt ümber häälestuda.

Seepärast tuleb kulutada palju aega kliendile olukorra selgitamiseks ja tema nõustamiseks, et ta suudaks eurodes orienteeruda ning teha enda jaoks ainuõige otsuse.

Meie firma töötajad on uuteks väljakutseteks hästi ette valmistatud. Oleme veendunud, et meie kliendid on endiselt rahul koostööga firmaga Autopant.

Suur tänu põhjalike vastuste eest!

Jääb vaid üle soovida teile edu inimestele nii vajalikus äris!

Päevaleht, 1.10.2010